สาระน่ารู้

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 79 ลงวันที่ 17 ม.ค. 62 เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 อ่านรายละเอียด 
 หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 1746 ลงวันที่ 30 พ.ย. 61 เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 อ่านรายละเอียด
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 1084 ลงวันที่ 20 ก.ค. 61 เรื่อง เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 เรื่อง ประกอบด้วยบทความเรื่อง 1. “จัดแล้วได้อะไร” 2. “หนูกินไม่อิ่ม” 3. “หาความรับผิดชอบ” 4. “เรื่องอย่างนี้ ต้องเปิด” 5. “ขอผมพูดบ้าง” อ่านรายละเอียด
 หนังสือเวียน ที่ กษ 1003/ว 1003 ลงวันที่ 9 ก.ค. 2561 เรื่องกำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 อ่านรายละเอียด
 หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 945 ลงวันที่ 22 มิ.ย. 61 เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 เรื่อง ประกอบด้วยบทความเรื่อง 1. ช่วยเหลือกันนี่นา 2. แค่ซ่อมรถผิดดตรงไหน 3. ถูกพระร้องเรียนคะ 4. ขอตรวจสอบหน่อยครับ 5. อย่างนี้ก็มีด้วย อ่านรายละเอียด
 
หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 720 ลงวันที่ 11 พ.ค. 2561 เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 อ่านรายละเอียด 
 หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว           ลงวันที่
 เรื่อง “ทำเอาตกใจ” อ่านรายละเอียด
 เรื่อง “อยากไป แต่ไม่ได้ไป” อ่านรายละเอียด
 เรื่อง “รู้สิทธิของตัวเอง” อ่านรายละเอียด
 เรื่อง “ผมทำถูกต้องแล้วครับ” อ่านรายละเอียด
 เรื่อง “บริษัทจำกัด” อ่านรายละเอียด
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 กรณีตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ ปี พ.ศ. 2560 (25/08/60) อ่านรายละเอียด
 หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 1830 ลงวันที่ 21 ธ.ค. 59
หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ 0201.06/ว 10754 ลงวันที่ 30 พ.ย. 2559
  เรื่อง “ความคุ้มครอง ของชาวคอนโด”
  เรื่อง “ขอให้ตำรวจรื้อฟื้นคดี”
  เรื่อง “อยากรู้ นายกฯ ไปไหน”
  เรื่อง “ขอตรวจสอบความโปร่งใส”
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 หนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0108/ว 3524 ลงวันที่ 10 พ.ค. 2559
 เรื่อง ของผมมี อย. ครับ

 เรื่อง ผลเป็นอย่างไร จะแจ้งให้ทราบต่อไป
 เรื่อง ข้อมูลการประกวดราคา
 เรื่อง อย่ายอม (ตก) เป็นเหยื่อ
 หนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0108/ว 2892 ลงวันที่ 11 เม.ย. 2559
 เรื่อง ผลการเลื่อนขั้นเงินเดือน เปิดเผยอะไรได้บ้าง
 เรื่อง หน่วยงานของรัฐอุทธรณ์ได้หรือไม่
 หนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0108/ว 1462 ลงวันที่ 12 ก.พ. 2559
 เรื่อง โดนรื้อบ้านครับ
 เรื่อง ถูกเลิกจ้างก่อนหมดสัญญา
 เรื่อง ขอข้อมูลข่าวสารการสอบสวนข้อเท็จจริง
 เรื่อง ข้อมูลที่ส่งให้ศาล เปิดเผยได้หรือไม่
 เรื่อง ข้อมูลข่าวสารที่ต้องเปิดเผยเพื่อความโปร่งใส
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558