ณรงค์งดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานรื่นเริงของหน่วยงานราชการ – ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ณรงค์งดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานรื่นเริงของหน่วยงานราชการ

 มติคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 : ให้ทุกหน่วยงานให้รณรงค์ให้งดการบริโภคแอลกอฮอล์ในงานรื่นเริงของหน่วยงานราชการ ดาวน์โหลด
 รูปประกอบการรณรงค์
(1)

(2)