นโยบายและทิศทางการดำเนินงาน

แนวทางการดำเนินงาน กรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2563 อ่านรายละเอียด NEW
แนวทางการดำเนินงาน กรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2562 ดูรายละเอียด
ทิศทางการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2561 ดูรายละเอียด
ทิศทางการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2560 ดูรายละเอียด
นโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2559 ดูรายละเอียด
นโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2558 ดูรายละเอียด
นโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2557 ดูรายละเอียด
นโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2556 ดูรายละเอียด
นโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2555 ดูรายละเอียด
แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร ภายใต้ระบบส่งเสริมการเกษตร ดูรายละเอียด