รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี – ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

1รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ดูรายละเอียด
2รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ดูรายละเอียด

หมายเหตุ : การประเมิน ITA / (O24)