รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี – ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563ดูรายละเอียด
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562ดูรายละเอียด
หมายเหตุ : การประเมิน ITA / (O28)