สถานที่ติดต่อ – ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สถานที่ติดต่อ

มาตรา 7 (3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานในกรมส่งเสริมการเกษตร
– วิธีการติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร ดูรายละเอียด
ข้อมูลติดต่อ– ข้อมูลติดต่อกรมส่งเสริมการเกษตร คลิกที่นี่
แผนที่ กรมส่งเสริมการเกษตร– แผนที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร ดูรายละเอียด

ถาม – ตอบ Q&A

หมายเหตุ :

(1) การประเมิน ITA / (O5)(2) ม.7 (3) พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ