สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) – ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนมีนาคม 2565
เดือนกุมภาพันธ์ 2565
เดือนมกราคม 2565
เดือนธันวาคม 2564
เดือนพฤศจิกายน 2564
เดือนตุลาคม 2564
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนกันยายน 2564
เดือนสิงหาคม 2564
เดือนกรกฎาคม 2564
เดือนมิถุนายน 2564
เดือนพฤษภาคม 2564
เดือนเมษายน 2564
เดือนมีนาคม 2564
เดือนกุมภาพันธ์ 2564
เดือนมกราคม 2564
เดือนธันวาคม 2563
เดือนพฤศจิกายน 2563
เดือนตุลาคม 2563
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เดือนกันยายน 2563
เดือนสิงหาคม 2563
เดือนกรกฎาคม 2563
เดือนมิถุนายน 2563
เดือนพฤษภาคม 2563
เดือนเมษายน 2563
เดือนมีนาคม 2563
เดือนกุมภาพันธ์ 2563
เดือนมกราคม 2563
เดือนธันาวาคม 2562
เดือนพฤศจิกายน 2562
เดือนตุลาคม 2562
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เดือนพฤษภาคม 2562
เดือนเมษายน 2562
เดือนมีนาคม 2562
เดือนกุมภาพันธ์ 2562
เดือนมกราคม 2562
เดือนตุลาคม 2561 – ธันวาคม 2561
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เดือนมีนาคม 2561
เดือนกุมภาพันธ์ 2561
เดือนมกราคม 2561
เดือนธันวาคม 2560
เดือนพฤศจิกายน 2560
เดือนตุลาคม 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เดือนตุลาคม 2558 – กันยายน 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เดือนกันยายน 2558
เดือนสิงหาคม 2558
เดือนกรกฎาคม 2558
เดือนมิถุนายน 2558
เดือนพฤษภาคม 2558
เดือนเมษายน 2558
เดือนมีนาคม 2558
เดือนกุมภาพันธ์ 2558
เดือนมกราคม 2558
เดือนธันวาคม 2557
เดือนพฤศจิกายน 2557
เดือนตุลาคม 2557

หมายเหตุ :

(1) การประเมิน ITA / (O23)(2) ม. 9 (8) พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ