สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)(เก่า) – ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)(เก่า)

 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
      เดือนมีนาคม 2561
      เดือนกุมภาพันธ์ 2561
     เดือนมกราคม 2561
     เดือนธันวาคม 2560
     เดือนพฤศจิกายน 2560
     เดือนตุลาคม 2560
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
      เดือนมีนาคม 2560
      เดือนกุมภาพันธ์ 2560
      เดือนมกราคม 2560
      เดือนธันวาคม 2559
      เดือนพฤศจิกายน 2559
      เดือนตุลาคม 2559
 

 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
      เดือนตุลาคม 2558 – กันยายน 2559
 
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558