สาระน่ารู้ – ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สาระน่ารู้

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
บทความเรื่อง “ใครบ้างต้องชดใช้” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (27/04/63) อ่านรายละเอียด NEW
บทความเรื่อง “เคยได้ แล้วไม่ได้” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (27/04/63) อ่านรายละเอียด NEW
บทความเรื่อง “กลัวเกิดม็อบ” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (27/04/63) อ่านรายละเอียด NEW
บทความเรื่อง “เสียงดังจังเลย” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (27/04/63) อ่านรายละเอียด NEW
บทความเรื่อง “แจ้งจริงไหม” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (27/04/63) อ่านรายละเอียด NEW
บทความเรื่อง “แค่ไหน ถึงจะมีส่วนได้เสีย” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  (27/04/63) อ่านรายละเอียด NEW
บทความเรื่อง “ทำไมสองมาตรฐาน” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (27/04/63) อ่านรายละเอียด NEW
บทความเรื่อง “คลินิกเถื่อนหรือเปล่า” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (27/04/63) อ่านรายละเอียด NEW
บทความเรื่อง “ข้อมูลคนต่างด้าว” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (27/04/63) อ่านรายละเอียด NEW
บทความเรื่อง “5 ปี มีงานอะไรบ้าง” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (27/04/63) อ่านรายละเอียด NEW
บทความเรื่อง “บ้านจะพังไหมหนอ” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  (03/03/63) อ่านรายละเอียด
บทความเรื่อง “เป็นคดีกันอยู่” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  (03/03/63) อ่านรายละเอียด
บทความเรื่อง “ผมป่วยเพราะทำงานหนักนะ” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  (03/03/63) อ่านรายละเอียด
บทความเรื่อง “ตาวิเศษ” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  (03/03/63) อ่านรายละเอียด
บทความเรื่อง “แบนทำไม” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  (03/03/63) อ่านรายละเอียด
 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
บทความเรื่อง “ขอตรวจสอบการใช้จ่ายเงินหน่อย” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  (02/10/62) อ่านรายละเอียด
บทความเรื่อง “เรื่องหมู ๆ” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  (02/10/62) อ่านรายละเอียด
บทความเรื่อง “น้ำตาล เดอะซีรี่ส์” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  (02/10/62) อ่านรายละเอียด
บทความเรื่อง “เข้าใจผิด” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (02/10/62) อ่านรายละเอียด
บทความเรื่อง “ไม่เกี่ยวข้อง แต่น้องอยากรู้” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (02/10/62) อ่านรายละเอียด

หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 1191 ลงวันที่ 10 ก.ย. 62 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (11/09/62) อ่านรายละเอียด
บทความเรื่อง “ขอดูคะแนนโหวตให้ออก” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  (11/09/62) อ่านรายละเอียด
บทความเรื่อง “อาหารกลางวันของหนู” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  (11/09/62) อ่านรายละเอียด
บทความเรื่อง “งานใหญ่ คุมให้ดีนะ” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  (11/09/62) อ่านรายละเอียด
บทความเรื่อง “อยากรู้คะแนนของซ้องปีบ” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  (11/09/62) อ่านรายละเอียด
บทความเรื่อง “ลูกผมเรียนเก่ง” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  (11/09/62) อ่านรายละเอียด

บทความเรื่อง “ผมทำให้เพื่อนบ้านเดือดร้อนยังไง” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  (21/08/62) อ่านรายละเอียด
บทความเรื่อง “อยากรู้ผลงบการเงิน” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  (21/08/62) อ่านรายละเอียด  
บทความเรื่อง “เศร้าจังพี่ ดีไม่พอ” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  (21/08/62) อ่านรายละเอียด
บทความเรื่อง “เขาพูดว่าอย่างไร” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  (21/08/62) อ่านรายละเอียด
บทความเรื่อง “ขอหลักฐานการกาบัตร” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  (21/08/62) อ่านรายละเอียด
หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 986 ลงวันที่ 2 ส.ค. 62 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (05/08/62) อ่านรายละเอียด
บทความเรื่อง “รู้หน้า ไม่รู้ใจ” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (05/08/62) อ่านรายละเอียด
บทความเรื่อง “ท่านไปไหนครับ” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (05/08/62) อ่านรายละเอียด
 บทความเรื่อง “ไม่จ่าย เพราะไม่ชัดเจน” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (05/08/62) อ่านรายละเอียด
บทความเรื่อง “จากดีเด่น ทำไมได้แค่ 0.5 ขั้น” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (05/08/62) อ่านรายละเอียด  
บทความเรื่อง “พวกเขาไม่เอาหนูแล้ว” ดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (05/08/62) อ่านรายละเอียด
เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลัง ของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เพิ่มเติม (06/08/62) อ่านรายละเอียด
บทความเรื่อง “สขร. ช่วยทีครับ” โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (11/07/62) อ่านรายละเอียด
บทความเรื่อง “เงินร้อยล้าน ขอตรวจสอบหน่อย” โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (11/07/62) อ่านรายละเอียด
บทความเรื่อง “เผามาก ก็เดือดร้อนมาก” โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (11/07/62) อ่านรายละเอียด
บทความเรื่อง “เปลี่ยนประตูใหม่เถอะ !” โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (11/07/62) อ่านรายละเอียด
บทความเรื่อง “ท้องถิ่นขอข้อมูลจากธนาคารได้ไหม” โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (11/07/62) อ่านรายละเอียด
บทความเรื่อง “ไม่ให้หรือไม่มี” โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (30/05/62) อ่านรายละเอียด
บทความเรื่อง “รอชี้แจง แต่ขาดเอกสาร” โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (30/05/62) อ่านรายละเอียด
บทความเรื่อง “แอบดักฟัง” โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (30/05/62) อ่านรายละเอียด
บทความเรื่อง “เวชระเบียน=ค่าทดแทน” โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (30/05/62) อ่านรายละเอียด
บทความเรื่อง “จะเอาห้างหรือนาข้าว” โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (30/05/62) อ่านรายละเอียด
หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 893 ลงวันที่ 11 ก.ค. 62 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (12 ก.ค. 62) อ่านรายละเอียด
หนังสือเวียน ที่ กษ 1001/1802 ลงวันที่ 29 พ.ค. 62 เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (12 มิ.ย. 62) อ่านรายละเอียด
หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 672 ลงวันที่ 29 พ.ค. 62 เรื่อง เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 (30/05/62) อ่านรายละเอียด
หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 671 ลงวันที่ 29 พ.ค. 62 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  (30/05/62) อ่านรายละเอียด
หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 642 ลงวันที่ 24 พ.ค. 62 เรื่อง เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 (29 พ.ค. 62) อ่านรายละเอียด
 เรื่อง ความรู้สู่คนคลัง ตาม พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 อ่านรายละเอียด
 เรื่ีอง คลายปัญหา ไขข้อข้องใจ เกี่ยวกับภาษีวิสาหกิจชุมชน อ่านรายละเอียด 
 หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 79 ลงวันที่ 17 ม.ค. 62 เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 อ่านรายละเอียด 
 หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 1746 ลงวันที่ 30 พ.ย. 61 เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 อ่านรายละเอียด
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 1084 ลงวันที่ 20 ก.ค. 61 เรื่อง เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 เรื่อง ประกอบด้วยบทความเรื่อง 1. “จัดแล้วได้อะไร” 2. “หนูกินไม่อิ่ม” 3. “หาความรับผิดชอบ” 4. “เรื่องอย่างนี้ ต้องเปิด” 5. “ขอผมพูดบ้าง” อ่านรายละเอียด
 หนังสือเวียน ที่ กษ 1003/ว 1003 ลงวันที่ 9 ก.ค. 2561 เรื่องกำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 อ่านรายละเอียด
 หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 945 ลงวันที่ 22 มิ.ย. 61 เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 เรื่อง ประกอบด้วยบทความเรื่อง 1. ช่วยเหลือกันนี่นา 2. แค่ซ่อมรถผิดดตรงไหน 3. ถูกพระร้องเรียนคะ 4. ขอตรวจสอบหน่อยครับ 5. อย่างนี้ก็มีด้วย อ่านรายละเอียด
 
หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 720 ลงวันที่ 11 พ.ค. 2561 เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 อ่านรายละเอียด 
 หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว           ลงวันที่
 เรื่อง “ทำเอาตกใจ” อ่านรายละเอียด
 เรื่อง “อยากไป แต่ไม่ได้ไป” อ่านรายละเอียด
 เรื่อง “รู้สิทธิของตัวเอง” อ่านรายละเอียด
 เรื่อง “ผมทำถูกต้องแล้วครับ” อ่านรายละเอียด
 เรื่อง “บริษัทจำกัด” อ่านรายละเอียด
 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 กรณีตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ ปี พ.ศ. 2560 (25/08/60) อ่านรายละเอียด
 หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 1830 ลงวันที่ 21 ธ.ค. 59
หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ 0201.06/ว 10754 ลงวันที่ 30 พ.ย. 2559
  เรื่อง “ความคุ้มครอง ของชาวคอนโด”
  เรื่อง “ขอให้ตำรวจรื้อฟื้นคดี”
  เรื่อง “อยากรู้ นายกฯ ไปไหน”
  เรื่อง “ขอตรวจสอบความโปร่งใส”
 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 หนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0108/ว 3524 ลงวันที่ 10 พ.ค. 2559
 เรื่อง ของผมมี อย. ครับ

 เรื่อง ผลเป็นอย่างไร จะแจ้งให้ทราบต่อไป
 เรื่อง ข้อมูลการประกวดราคา
 เรื่อง อย่ายอม (ตก) เป็นเหยื่อ
 หนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0108/ว 2892 ลงวันที่ 11 เม.ย. 2559
 เรื่อง ผลการเลื่อนขั้นเงินเดือน เปิดเผยอะไรได้บ้าง
 เรื่อง หน่วยงานของรัฐอุทธรณ์ได้หรือไม่
 หนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0108/ว 1462 ลงวันที่ 12 ก.พ. 2559
 เรื่อง โดนรื้อบ้านครับ
 เรื่อง ถูกเลิกจ้างก่อนหมดสัญญา
 เรื่อง ขอข้อมูลข่าวสารการสอบสวนข้อเท็จจริง
 เรื่อง ข้อมูลที่ส่งให้ศาล เปิดเผยได้หรือไม่
 เรื่อง ข้อมูลข่าวสารที่ต้องเปิดเผยเพื่อความโปร่งใส
 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558