กิจกรรม วันศุกร์ที่ 12 ต.ค. 2561

วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561
กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเชิญชวน บุคลากรในสังกัด หน่วยงงานและประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมน้อมลำรึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยสวมเสื้อสีเหลือง และร่วมใส่บาตรพระสงฆ์ 9 รูป ณ กรมส่งเสริมการเกษตร