พิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2563

วันที่ 16 กันยายน 2563 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และนางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ชั้น 1 อิมแพค เมืองทองธานี โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้รับ 2 รางวัล คือ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสาร เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ และรางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) จากผลงานชุมชนบางตลาดร่วมใจ บริหารจัดการผลผลิตมะพร้าวอ่อนแบบบูรณาการภาพ/กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์ข่าว/กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์