กรมส่งเสริมการเกษตร ขอร่วมประกาศเจตนารมณ์ ด้วยการส่งเสริมนโยบาย No Gift Policy – ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร