กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการเสริมสร้างวินัยข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันพุธที่ 31 ต. ค. 2561 กรมส่งเสริมการเกษตร โดย ท่านผู้ทรงฯ นายเศรษฐพงศ์ ท่านประธานคณะกรรมการจริยธรรม นายสุขสันต์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ นายดนัย ข้าราชการดีเด่นประจำปี 2561 นางสาวรวีบงกช และเจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม นางสาวนิลุบล และนายวชิรวิทย์ เข้าร่วมงานกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการเสริมสร้างวินัยข้าราชการ ประจำปี พ. ศ. 2561 “ข้าราชการจิตสาธารณะ” ณ สำนักงาน กพ.

พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันศุกร์ที่ 12 ต.ค. 2561 เวลา 13.30 นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ.ห้องประชุม 7 กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว พร้อมใจสวมใส่เสื้อสีเหลือง ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงเพื่อแสดงความรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพนกนิกรชาวไทยทุกคนตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์

วันศุกร์ที่ 12 ต.ค. 2561 กิจกรรม “สะสมเสบียงบุญ”

วันศุกร์ที่ 12 ต.ค. 2561 กิจกรรม “สะสมเสบียงบุญ”
พิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ กรมส่งเสริมการเกษตร
ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะค่ะ

กิจกรรม วันศุกร์ที่ 12 ต.ค. 2561

วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561
กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเชิญชวน บุคลากรในสังกัด หน่วยงงานและประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมน้อมลำรึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยสวมเสื้อสีเหลือง และร่วมใส่บาตรพระสงฆ์ 9 รูป ณ กรมส่งเสริมการเกษตร